SLUŽBY

Fúze a akvizice

Due dilligence

Ochrana zájmů

Harmonogram transakce

Smluvní dokumentace

Zdravotnictví

Přesčasová práce

Nedostatek personálu

Zdravotní pojištění

Spory s pacienty

Litigace

Soudní řízení

Správní řízení

Mimosoudní vyjednávání

Strojírenství

Úrazy

Dodavatelsko-odběratelské vztahy

Odborové organizace

Pracovní právo

Zahraniční zaměstnanci

Agenturní zaměstnávání

Nepřetržitý provoz

Pojišťovnictví

Spory s klienty

Smluvní dokumentace

Zprostředkovatelé

Nemovitosti

Ocenění

Pronájem

Koupě a prodej

Zahraniční transakce

Rodinné firmy

Rozchody společníků

Poradenství

Generační nástup

Spory mezi společníky

Korporátní agenda

Audit

Daně

Účetnictví

Fundraising

Business Administration

Korporátní správa

Management

Recruitment

Personální poradenství

HR strategie

Standartní pracovní postupy (SOP)

Komunikace s úřady

Compliance

Trestní odpovědnost právnických osob

Analýza rizik

Etický kodex

Family Office

Majetková struktura

Kapitálové investice

Dědické právo

Darovací smlouvy

Další privátní záležitosti

Trestní právo

Zastupování před soudy a orgány činnými v trestním řízení

Příprava a podávání trestních oznámení

Právní zastoupení poškozeného v trestním řízení

Právní zastoupení v řízení o přestupcíchFúze a akvizice

Due dilligence
Zajistíme veškeré kroky due dilligence vedoucí k úspěšné transakci

Ochrana zájmů
Pomůžeme Vám s dosažením maximální ochrany Vašich zájmů

Harmonogram transakce
Připravíme pro vás plán celé transakce

Smluvní dokumentace
Navrhneme veškeré potřebné dokumenty

Zdravotnictví

Přesčasová práce
Poradíme vám jak se vypořádat s přesčasovou prací

Nedostatek personálu
Vyřešíme s Vámi problém nedostatku personálu

Zdravotní pojištění
Vyřešíme komunikaci se zdravotními pojišťovnami

Spory s pacienty
Postavíme se za Vás ve sporech s pacienty

Litigace

Soudní řízení
Připravíme pro Vás strategie soudního řízení

Správní řízení
Postavíme se za Vás ve správním řízení

Mimosoudní vyjednávání
Dojednáme za Vás podmínky smíru bez nutnosti jít k soudu

Strojírenství

Úrazy
Pomůžeme Vám v případě úrazů na pracovišti

Dodavatelsko-odběratelské vztahy
Zajistíme výhodné nastavení dodavatelsko-odběratelských vztahů

Odborové organizace
Dohodneme se za vás s odbory

Pracovní právo

Zahraniční zaměstnanci
Zajistíme potřebné dokumenty pro Vaše zahraničních zaměstnance

Agenturní zaměstnávání
Umíme využít výhody agenturního zaměstnávání v praxi

Nepřetržitý provoz
Navrhneme Vám ideální postup

Pojišťovnictví

Spory s klienty
Postavíme se za Vás ve sporech s klienty

Smluvní dokumentace
Připravíme s Vámi veškerou klientskou smluvní dokumentaci

Zprostředkovatelé
Zajistíme kompatibilitu s regulačním rámcem zprostředkovatelů

Nemovitosti

Ocenění
Pomůžeme Vám s oceněním Vaší nemovitosti

Pronájem
Připravíme s Vámi veškeré podklady nutné k pronájmu

Koupě a prodej
Poradíme Vám s koupí nemovitosti i s jejím prodejem

Zahraniční transakce
Zajistíme náležitosti nutné k zahraničním transakcím

Rodinné firmy

Rozchody společníků
Budeme bránit Vaše zájmy v případě rozchodu společníků

Poradenství
Poskytneme Vám kompletní poradenství v jakékoliv fázi podnikání

Generační nástup
Zajistíme hladký průběh přechodu podnikatelské generace

Spory mezi společníky
Pomůžeme Vám při mediaci sporů mezi společníky

Korporátní agenda

Daně
Pomůžeme Vám optimalizovat daňové zatížení

Účetnictví
Zajistíme systematickou poradenskou účetní činnost

Fundraising
Pomůžeme Vám zajistit financování Vašich dlouhodobých i krátkodobých plánů

Business Administration

Korporátní správa
Zařídíme pro Vás veškeré nutné administrativní úkony

Management
Pomůžeme Vám s řízením Vašeho businessu

Recruitment
Pomůžeme Vám s dosažením efektivního recruitementu

Personální poradenství
Poskytneme Vám špičkové personální poradenství

HR strategie
Připravíme pro Vás bezkonkurenční HR strategii

Standartní pracovní postupy (SOP)
Připravíme pro vás veškeré vnitřní řády a směrnice

Komunikace s úřady
„Vyběháme“ za vás veškeré potřebné věci

Compliance

Trestní odpovědnost právnických osob
Nastavíme compliance tak, aby byla eliminována trestní odpovědnost

Analýza rizik
Provedeme analýzu a navrhneme řešení

Etický kodex
Sestavíme pro vás etický kodex na míru nebo zrevidujeme Váš stávající

Family Office

Majetková struktura
Pomůžeme Vám vybrat nejvýhodnější majetkovou strukturu

Kapitálové investice
Poskytneme Vám strategické poradenství ohledně kapitálových investic

Dědické právo
Doporučíme Vám nejlepší postup pro uchování Vašeho majetku příštím generacím

Darovací smlouvy
Připravíme darovací smlouvu dle Vašich představ

Další privátní záležitosti
Najdeme řešení pro každou otázku

Trestní právo

Zastupování před soudy a orgány činnými v trestním řízení

Příprava a podávání trestních oznámení

Právní zastoupení poškozeného v trestním řízení

Právní zastoupení v řízení o přestupcíchJoomShaper