NOVINKY

Agrotec a jeho trestní odpovědnost

Napsal Michal Čabrádek

Agrotec a jeho trestní odpovědnost jako právnické osoby

Kauza Agrotec odstartovala v červnu roku 2016, kdy byla jako jedna z několika společností obviněna ze sjednání výhody při zadání veřejné zakázky a porušení pravidel hospodářské soutěže.

Na případu rozsáhlé manipulace se zakázkami České pošty pracovali policisté z útvaru pro odhalování organizovaného zločinu. Tí v rámci této kauzy zasahovali v dubnu roku 2014 v centrále České pošty. Do podvědomí se případ dostal zejména díky zapojení současného ministra financí Andreje Babiše, který byl ještě donedávna vlastníkem společnosti Agrofert, která je jediným akcionářem právě Agrotecu.

Podle vyšetřovatelů byl Agrotec pro Českou poštu tzv. VIP dodavatelem. Byla mu věnována nadstandardní péče, a byl upřednostňován před ostatními společnostmi. Podle obžaloby měl jeden z manažerů České pošty, Patrik Zeithaml, zrušit výběrové řízení na dodání pneumatik, jelikož Agrotec nesplňoval jedno z jejích hlavních kritérií. Následně bylo vypsáno výběrové řízení nové, jehož zadání již bylo upraveno způsobem vyhovujícím právě Agrotecu. Díky tomu mělo údajně dojít v letech 2012-2014 k prodeji celkem 12.512 pneumatik České poště za více než 34 milionů korun. To vše v rozporu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.

Chyba jednotlivce, společnost je nevinná.

V únoru 2017 pak Městský soud v Praze trestní stíhání společnosti Agrotec zastavil. A důvod? Společnost není trestně odpovědná podle novely zákona o trestní odpovědnosti právnických osob. Podle této novely by právnická osoba neměla odpovídat za případné excesy svých zaměstnanců, pokud vynaložila veškeré úsilí k tomu, aby spáchání trestného činu předešla. Splněním této právní věty je například sepsání „etického kodexu společnosti“, který upravuje jednání jejích zaměstnanců. Tento interní předpis poté společnost jako Agrotec doslova chrání před odpovědností za protiprávní jednání jejích zaměstnanců. A jelikož obviněný manažer České pošty byl k dodržování etického kodexu zavázán, společnost Agrotec podle soudu vynaložila veškeré úsilí k tomu, aby jeho trestné činnosti zabránila.

Proti tomuto rozhodnutí se státní zástupce Zdeněk Matula odvolal a podal stížnost k Vrchnímu soudu.

Kauza Agrotec pokračuje.

9. března 2017 Vrchní soud v Praze rozhodnutí o zastavení trestního stíhání vůči Agrotecu zrušil a celou věc Městskému soudu vrátil k opětovnému projednání. Celé jednání Vrchního soudu bylo neveřejné. Lze tak pouze spekulovat o argumentech soudu, na základě kterých rozhodnutí zrušil a jestli postupoval správně. Městský soud tak musí kauzu Agrotec znovu projednat s tím, že zastavení trestního stíhání z důvodu nepřičitatelnosti protiprávního jednání manažera společnosti Agrotec zřejmě nelze vzít v potaz.

Zaměstnanec věděl, že zákon se porušovat nesmí, a proto jsme nevinní.

Celou záležitost by tak šlo shrnout do několika úvah. Pokud společnost soudu prokáže, že vynaložila veškeré úsilí k tomu, aby trestné činnosti předešla, odpovědná nebude. Postih za porušení etického kodexu zaměstnancem však stanoví sám zaměstnavatel. V případě problému tak tedy stačí ukázat prstem na černou ovci, která vlastně věděla, že podvádět se nemá. Společnost pak pokračuje ve svých aktivitách, a každý zaměstnanec je nahraditelný. Z opačného pohledu je ale novela zákona o trestní odpovědnosti právnických osob založena i na faktu, že společnost nemusí o protizákonném jednání svého nepoctivého zaměstnance vědět a neměla by tak nést následky za jeho nepředvídatelné protiprávní jednání. Jak budou soudy postupovat v obdobných případech se můžeme pokusit předvídat právě z kauzy Agrotec, nezbývá tak než čekat, jak se věc bude dále vyvíjet.

Agrotec a jeho trestní odpovědnost

Napsal Michal Čabrádek

Agrotec a jeho trestní odpovědnost jako právnické osoby

Kauza Agrotec odstartovala v červnu roku 2016, kdy byla jako jedna z několika společností obviněna ze sjednání výhody při zadání veřejné zakázky a porušení pravidel hospodářské soutěže.

Na případu rozsáhlé manipulace se zakázkami České pošty pracovali policisté z útvaru pro odhalování organizovaného zločinu. Tí v rámci této kauzy zasahovali v dubnu roku 2014 v centrále České pošty. Do podvědomí se případ dostal zejména díky zapojení současného ministra financí Andreje Babiše, který byl ještě donedávna vlastníkem společnosti Agrofert, která je jediným akcionářem právě Agrotecu.

Podle vyšetřovatelů byl Agrotec pro Českou poštu tzv. VIP dodavatelem. Byla mu věnována nadstandardní péče, a byl upřednostňován před ostatními společnostmi. Podle obžaloby měl jeden z manažerů České pošty, Patrik Zeithaml, zrušit výběrové řízení na dodání pneumatik, jelikož Agrotec nesplňoval jedno z jejích hlavních kritérií. Následně bylo vypsáno výběrové řízení nové, jehož zadání již bylo upraveno způsobem vyhovujícím právě Agrotecu. Díky tomu mělo údajně dojít v letech 2012-2014 k prodeji celkem 12.512 pneumatik České poště za více než 34 milionů korun. To vše v rozporu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.

Chyba jednotlivce, společnost je nevinná.

V únoru 2017 pak Městský soud v Praze trestní stíhání společnosti Agrotec zastavil. A důvod? Společnost není trestně odpovědná podle novely zákona o trestní odpovědnosti právnických osob. Podle této novely by právnická osoba neměla odpovídat za případné excesy svých zaměstnanců, pokud vynaložila veškeré úsilí k tomu, aby spáchání trestného činu předešla. Splněním této právní věty je například sepsání „etického kodexu společnosti“, který upravuje jednání jejích zaměstnanců. Tento interní předpis poté společnost jako Agrotec doslova chrání před odpovědností za protiprávní jednání jejích zaměstnanců. A jelikož obviněný manažer České pošty byl k dodržování etického kodexu zavázán, společnost Agrotec podle soudu vynaložila veškeré úsilí k tomu, aby jeho trestné činnosti zabránila.

Proti tomuto rozhodnutí se státní zástupce Zdeněk Matula odvolal a podal stížnost k Vrchnímu soudu.

Kauza Agrotec pokračuje.

9. března 2017 Vrchní soud v Praze rozhodnutí o zastavení trestního stíhání vůči Agrotecu zrušil a celou věc Městskému soudu vrátil k opětovnému projednání. Celé jednání Vrchního soudu bylo neveřejné. Lze tak pouze spekulovat o argumentech soudu, na základě kterých rozhodnutí zrušil a jestli postupoval správně. Městský soud tak musí kauzu Agrotec znovu projednat s tím, že zastavení trestního stíhání z důvodu nepřičitatelnosti protiprávního jednání manažera společnosti Agrotec zřejmě nelze vzít v potaz.

Zaměstnanec věděl, že zákon se porušovat nesmí, a proto jsme nevinní.

Celou záležitost by tak šlo shrnout do několika úvah. Pokud společnost soudu prokáže, že vynaložila veškeré úsilí k tomu, aby trestné činnosti předešla, odpovědná nebude. Postih za porušení etického kodexu zaměstnancem však stanoví sám zaměstnavatel. V případě problému tak tedy stačí ukázat prstem na černou ovci, která vlastně věděla, že podvádět se nemá. Společnost pak pokračuje ve svých aktivitách, a každý zaměstnanec je nahraditelný. Z opačného pohledu je ale novela zákona o trestní odpovědnosti právnických osob založena i na faktu, že společnost nemusí o protizákonném jednání svého nepoctivého zaměstnance vědět a neměla by tak nést následky za jeho nepředvídatelné protiprávní jednání. Jak budou soudy postupovat v obdobných případech se můžeme pokusit předvídat právě z kauzy Agrotec, nezbývá tak než čekat, jak se věc bude dále vyvíjet.

JoomShaper