NOVINKY

Agentury práce – novela zákona o zaměstnanosti – změny v agenturním zaměstnávání

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony


Dne 24. 8. 2016 bylo usnesením Vlády ČR ministryni práce a sociálních věcí uloženo vypracování konečného znění vládního návrhu výše uvedeného zákona. Prozatím není známo kdy změny vejdou v účinnost, předpokládaným termínem je 1. 1. 2017. Níže uvádíme 3 nejdůležitější plánované změny.

1. Odpovědný zástupce

Funkci odpovědného zástupce bude možné vykonávat pouze v pracovním poměru s pracovní dobou sjednanou v rozsahu nejméně 20 hodin týdne. Splnění této podmínky nebude vyžadováno u fyzické osoby, která je současně členem statutárního orgánu společnosti.

2. Kauce

Právnická nebo fyzická osoba žádající o povolení ke zprostředkování zaměstnání bude muset nově složit kauci ve výši 500 000 Kč na zvláštní účet generálního ředitelství Úřadu práce. Tyto finanční prostředky budou blokovány po celou dobu trvání povolení ke zprostředkování zaměstnání. Dojde-li k zániku povolení ke zprostředkování zaměstnání, může kauce za určitých okolností propadnout státu.

Kaucí chce Ministerstvo práce a sociálních věcí eliminovat zakládání agentur práce, jejichž prostřednictvím dochází k obcházení zákonů v oblasti zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení.

3. Omezení přidělení zaměstnanců k uživateli

Agentura práce a uživatel budou povinni zajistit, aby zaměstnanec agentury práce nebyl dočasně přidělen k výkonu práce u uživatele, u něhož je současně zaměstnán v základním pracovněprávním vztahu nebo u něhož koná v témže kalendářním měsíci práci na základě dočasného přidělení jinou agenturou práce.

Cílem navrhovaného opatření je zamezit zejména obcházení ustanovení o přesčasové práci. Porušení tohoto ustanovení bude hodnoceno jako přestupek, za nějž bude možné udělit pokutu jeden milion korun a při opakovaném porušení může dojít k odejmutí povolení ke zprostředkování zaměstnání. Pokuta navíc bude moci být uložena jak agentuře práce, tak i uživateli, ke kterému bude agenturní zaměstnanec přidělen.

Agentury práce – novela zákona o zaměstnanosti – změny v agenturním zaměstnávání

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony


Dne 24. 8. 2016 bylo usnesením Vlády ČR ministryni práce a sociálních věcí uloženo vypracování konečného znění vládního návrhu výše uvedeného zákona. Prozatím není známo kdy změny vejdou v účinnost, předpokládaným termínem je 1. 1. 2017. Níže uvádíme 3 nejdůležitější plánované změny.

1. Odpovědný zástupce

Funkci odpovědného zástupce bude možné vykonávat pouze v pracovním poměru s pracovní dobou sjednanou v rozsahu nejméně 20 hodin týdne. Splnění této podmínky nebude vyžadováno u fyzické osoby, která je současně členem statutárního orgánu společnosti.

2. Kauce

Právnická nebo fyzická osoba žádající o povolení ke zprostředkování zaměstnání bude muset nově složit kauci ve výši 500 000 Kč na zvláštní účet generálního ředitelství Úřadu práce. Tyto finanční prostředky budou blokovány po celou dobu trvání povolení ke zprostředkování zaměstnání. Dojde-li k zániku povolení ke zprostředkování zaměstnání, může kauce za určitých okolností propadnout státu.

Kaucí chce Ministerstvo práce a sociálních věcí eliminovat zakládání agentur práce, jejichž prostřednictvím dochází k obcházení zákonů v oblasti zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení.

3. Omezení přidělení zaměstnanců k uživateli

Agentura práce a uživatel budou povinni zajistit, aby zaměstnanec agentury práce nebyl dočasně přidělen k výkonu práce u uživatele, u něhož je současně zaměstnán v základním pracovněprávním vztahu nebo u něhož koná v témže kalendářním měsíci práci na základě dočasného přidělení jinou agenturou práce.

Cílem navrhovaného opatření je zamezit zejména obcházení ustanovení o přesčasové práci. Porušení tohoto ustanovení bude hodnoceno jako přestupek, za nějž bude možné udělit pokutu jeden milion korun a při opakovaném porušení může dojít k odejmutí povolení ke zprostředkování zaměstnání. Pokuta navíc bude moci být uložena jak agentuře práce, tak i uživateli, ke kterému bude agenturní zaměstnanec přidělen.

JoomShaper