NOVINKY

Rozhovor s Vratislavem Urbáškem – partnerem advokátní kanceláře

Napsal Vojtěch Fiala | Publikováno v časopisu Development News, 4/2015

Zakládajícímu partnerovi Mgr. Vratislavu Urbáškovi jsme za čtenáře Development News položili několik otázek, aby firmu představil.

Proč jste založil vlastní advokátní kancelář?

Velmi často vzniká nová firma z nespokojeností a také touhy udělat něco nově. Advokátní kancelář UP jsem založil právě z nespokojenosti se současným stavem v tržním prostředí. Cítil jsem, že klienti potřebuji něco jiného, než jim dosavadní kanceláře nabízejí. Chtěl jsem založit kancelář, která by se více dívala očima svých zákazníků než prostřednictvím paragrafů, kancelář s profesionály, kteří rozumějí potřebám podnikatelů, chápou je a svými návrhy jim dokážou vyjít vstříc. Kancelář jsem založil v roce 2012, začínali jsme v 10 členech a dnes náš tým čítá 19 profesionálů. Stále hledáme a přijímáme nové členy týmu – advokáty a koncipienty. Náš obrat od založení kanceláře vzrostl o 130% a jsem rád, že stále roste. Domnívám se, že je to jeden z důkazů, že náš model funguje. Klientům vyhovuje naše filozofie a přístup k jejich problémům. Touha po inovaci a nespokojenost se nám vyplatila.

Na jakou problematiku se specializujete?

Hlavně na poskytování služeb korporátním klientům. Jde o oblast práva občanského, obchodního, pracovního, litigací a mediací a real estate. Dnes realizujeme v oblasti real estate transakce v řádu miliard korun. Nezanedbatelná je také část, která se zabývá daňovým právem a daňovým plánováním včetně zakládání offshore struktur.

Čím se odlišujete od konkurence?

Naší strategií, což jsou byznysová řešení. Velmi intenzivně jsem vnímal požadavky klientů na řešení, kterým rozumějí a jsou jednoduchá. Praxe bohužel bývá naplněna "složitými právními rozbory" v nichž se většinou manažeři obtížně orientují. Těžko si představují význam a důsledky rozborů, jejich studium a analýza zabírá příliš mnoho času. Z toho vzniká celá řada nedorozumění. Klienti spíše potřebují partnera, který rozumí jejich potřebám, než vykladače práva. To je naše hlavní odlišnost oproti konkurenci. Ovšem tato strategie vyžaduje po našem týmu studovat a chápat podnikání v různých odvětvích. Musíme se neustále učit a chápat, jak dané podnikání funguje. Jinak funguje firma o 50 lidech ve stavebnictví a jinak zase funguje firma o tisícovce lidí v elektronickém byznysu. Když způsob podnikání pochopíme, pak můžeme klientovi nabídnout maximální výsledek za optimální cenu a ještě jazykem, kterému rozumí.

Zaměřujete se mj. na oblast týkající se realit a developerských projektů. Jak je tato oblast náročná?

Reality a developerské projekty jsou jednou z oblastí, jež nyní systematicky rozvíjíme. Uplatňuje se zde právo veřejné, stejně jako soukromé a současně téměř všechna další právní odvětví. V této oblasti lze nalézt otázky, na které poskytuje odpovědi právo občanské, obchodní, finanční, správní, rovněž právo životního prostředí nebo právo pracovní a další. Jde tedy o oblast, v níž je třeba prokázat znalost v podstatě celého právního řádu, abychom klientovi dokázali poskytnout kvalitní a komplexní službu. Úroveň developerských projektů, zejména v Praze, je navíc velmi odlišná a proměnlivá. Každý projekt musí vyhovovat potřebám konkrétního klienta. Klientem přitom může být nejen developerská společnost s dlouholetou praxí v oboru, která zná potřebné postupy, ale i investor, který své finanční prostředky získal ve zcela odlišném oboru či prostředí, popř. v odlišné zemi, a pro něhož je koupě developerského projektu investiční obchodní příležitostí. Takoví investoři očekávají, že projekt bude detailně prověřen, což pochopitelně nelze uskutečnit bez solidního právního zázemí. A prověřit takové investice ze všech úhlů je samozřejmě velkou výzvou pro advokáta. Jeho úkolem je eliminovat v nejvyšší možné míře rizika, s nimiž se klient při realizaci projektu bude setkávat. Stejně tak je základním předpokladem úspěšného a ziskového projektu najít hned na začátku optimální řešení projektu jak po stránce právní, tak i daňové. To vše umíme klientovi nabídnout.

Jaká je nabídka pro zahraniční klienty, kteří zde podnikají, či přicházejí na náš trh? S čím se nejvíce potýkají?

Nabídka je poměrně široká, v první řadě je vždy třeba rozlišovat, zda se jde o investora, který sem přichází s cílem realizovat projekt za podnikatelským účelem, např. kupuje rozsáhlý areál s cílem rekonstruovat, nebo vybudovat budoucí výrobní areál, popř. zda na český trh vstupuje s cílem realizovat rezidenční projekt. Pokud jde o podnikatelské záměry, jsou zahraniční investoři obvykle připraveni lépe než investoři čeští, protože většinou mají zkušenosti z obdobného typu podnikání ze své domovské země. Navíc je jejich projekt většinou od počátku daný a ke změnám dochází minimálně. Naproti tomu realizace developerského projektu pro rezidenční účely často znamená pro investora – i když zejména z pohledu projektanta – znalost místních poměrů, tradice, očekávání zákazníků apod. Napadá mě příklad dispozice bytu. Američan se asi nikdy nesžije s představou české tradiční předsíně, kterou čeští zákazníci očekávají. Z oblasti rodinných domů jde např. o nabídku montovaných rodinných domů (tj. postavených jinou než klasickou zděnou technologií) – v Německu mají takové domy poměrně dlouhou tradici, ale v Čechách se i přes opakované pokusy projekty tohoto typu dosud příliš neprosadily. Pro zahraniční investory je zásadní obezřetnost – především neznalost právního a faktického prostředí a skutečnost, že na českém realitním trhu se v mnoha případech nabízejí vysoce rizikové, ekonomicky nerentabilní, prodávajícím řádně nepřipravené projekty apod. je pro zahraničního investora velkým rizikem. Právě tady by měl realizační tým (a zejména advokát) sehrát pro investora klíčovou roli: Nedostatečné či ledabyle zpracovaná due diligence před realizací projektů vedou k problémům v průběhu realizace, jimž je však možno předejít. Klíčovou roli přitom hrají zejména schopnost analýzy a zkušenosti, ostatně jako ve všech lidských činnostech.

S jakým okruhem problémů se na vás klienti nejvíce obracejí?

Slůvko "nejvíce" je zavádějící: Může znamenat největší počet klientů, ale také nejvíce investovaných finančních prostředků. Pro advokáta však toto slůvko – ani v jednom, ani ve druhém uvedeném smyslu – nesmí být to nejdůležitější. Nejdůležitějším měřítkem je kvalita služby – bez ohledu na to, zda je předmětem koupě či prodeje malý byt, nebo miliardový projekt. Základem vždy zůstává klient – ten, kdo si advokáta najal. Advokát je zde proto, aby chránil jeho zájmy, aby mu poskytl kvalitní a ekonomicky efektivní službu. Ale abych odpověděl na vaši otázku: Naše praxe zabírá od prodejů či koupí nemovitostí pro fyzické nebo právnické osoby po developerské projekty s hodnotou stovek milionů až miliard korun. Základem naší služby je vždy znalost, profesionalita a schopnost pochopit, jaká jsou očekávání klienta. Vždy je nutné rozlišovat, zda jde o nadnárodní korporaci, která vedle kvalitní služby očekává i schopnost připravit reporty a interní korporátní dokumentaci pro mateřské společnosti v cizím jazyce, nebo zda jde o menší investory, kteří očekávají především kvalitní službu a na klasické advokátní "papírování" si moc nepotrpí. S obojím máme bohaté zkušenosti.

Rozhovor s Vratislavem Urbáškem – partnerem advokátní kanceláře

Napsal Vojtěch Fiala | Publikováno v časopisu Development News, 4/2015

Zakládajícímu partnerovi Mgr. Vratislavu Urbáškovi jsme za čtenáře Development News položili několik otázek, aby firmu představil.

Proč jste založil vlastní advokátní kancelář?

Velmi často vzniká nová firma z nespokojeností a také touhy udělat něco nově. Advokátní kancelář UP jsem založil právě z nespokojenosti se současným stavem v tržním prostředí. Cítil jsem, že klienti potřebuji něco jiného, než jim dosavadní kanceláře nabízejí. Chtěl jsem založit kancelář, která by se více dívala očima svých zákazníků než prostřednictvím paragrafů, kancelář s profesionály, kteří rozumějí potřebám podnikatelů, chápou je a svými návrhy jim dokážou vyjít vstříc. Kancelář jsem založil v roce 2012, začínali jsme v 10 členech a dnes náš tým čítá 19 profesionálů. Stále hledáme a přijímáme nové členy týmu – advokáty a koncipienty. Náš obrat od založení kanceláře vzrostl o 130% a jsem rád, že stále roste. Domnívám se, že je to jeden z důkazů, že náš model funguje. Klientům vyhovuje naše filozofie a přístup k jejich problémům. Touha po inovaci a nespokojenost se nám vyplatila.

Na jakou problematiku se specializujete?

Hlavně na poskytování služeb korporátním klientům. Jde o oblast práva občanského, obchodního, pracovního, litigací a mediací a real estate. Dnes realizujeme v oblasti real estate transakce v řádu miliard korun. Nezanedbatelná je také část, která se zabývá daňovým právem a daňovým plánováním včetně zakládání offshore struktur.

Čím se odlišujete od konkurence?

Naší strategií, což jsou byznysová řešení. Velmi intenzivně jsem vnímal požadavky klientů na řešení, kterým rozumějí a jsou jednoduchá. Praxe bohužel bývá naplněna "složitými právními rozbory" v nichž se většinou manažeři obtížně orientují. Těžko si představují význam a důsledky rozborů, jejich studium a analýza zabírá příliš mnoho času. Z toho vzniká celá řada nedorozumění. Klienti spíše potřebují partnera, který rozumí jejich potřebám, než vykladače práva. To je naše hlavní odlišnost oproti konkurenci. Ovšem tato strategie vyžaduje po našem týmu studovat a chápat podnikání v různých odvětvích. Musíme se neustále učit a chápat, jak dané podnikání funguje. Jinak funguje firma o 50 lidech ve stavebnictví a jinak zase funguje firma o tisícovce lidí v elektronickém byznysu. Když způsob podnikání pochopíme, pak můžeme klientovi nabídnout maximální výsledek za optimální cenu a ještě jazykem, kterému rozumí.

Zaměřujete se mj. na oblast týkající se realit a developerských projektů. Jak je tato oblast náročná?

Reality a developerské projekty jsou jednou z oblastí, jež nyní systematicky rozvíjíme. Uplatňuje se zde právo veřejné, stejně jako soukromé a současně téměř všechna další právní odvětví. V této oblasti lze nalézt otázky, na které poskytuje odpovědi právo občanské, obchodní, finanční, správní, rovněž právo životního prostředí nebo právo pracovní a další. Jde tedy o oblast, v níž je třeba prokázat znalost v podstatě celého právního řádu, abychom klientovi dokázali poskytnout kvalitní a komplexní službu. Úroveň developerských projektů, zejména v Praze, je navíc velmi odlišná a proměnlivá. Každý projekt musí vyhovovat potřebám konkrétního klienta. Klientem přitom může být nejen developerská společnost s dlouholetou praxí v oboru, která zná potřebné postupy, ale i investor, který své finanční prostředky získal ve zcela odlišném oboru či prostředí, popř. v odlišné zemi, a pro něhož je koupě developerského projektu investiční obchodní příležitostí. Takoví investoři očekávají, že projekt bude detailně prověřen, což pochopitelně nelze uskutečnit bez solidního právního zázemí. A prověřit takové investice ze všech úhlů je samozřejmě velkou výzvou pro advokáta. Jeho úkolem je eliminovat v nejvyšší možné míře rizika, s nimiž se klient při realizaci projektu bude setkávat. Stejně tak je základním předpokladem úspěšného a ziskového projektu najít hned na začátku optimální řešení projektu jak po stránce právní, tak i daňové. To vše umíme klientovi nabídnout.

Jaká je nabídka pro zahraniční klienty, kteří zde podnikají, či přicházejí na náš trh? S čím se nejvíce potýkají?

Nabídka je poměrně široká, v první řadě je vždy třeba rozlišovat, zda se jde o investora, který sem přichází s cílem realizovat projekt za podnikatelským účelem, např. kupuje rozsáhlý areál s cílem rekonstruovat, nebo vybudovat budoucí výrobní areál, popř. zda na český trh vstupuje s cílem realizovat rezidenční projekt. Pokud jde o podnikatelské záměry, jsou zahraniční investoři obvykle připraveni lépe než investoři čeští, protože většinou mají zkušenosti z obdobného typu podnikání ze své domovské země. Navíc je jejich projekt většinou od počátku daný a ke změnám dochází minimálně. Naproti tomu realizace developerského projektu pro rezidenční účely často znamená pro investora – i když zejména z pohledu projektanta – znalost místních poměrů, tradice, očekávání zákazníků apod. Napadá mě příklad dispozice bytu. Američan se asi nikdy nesžije s představou české tradiční předsíně, kterou čeští zákazníci očekávají. Z oblasti rodinných domů jde např. o nabídku montovaných rodinných domů (tj. postavených jinou než klasickou zděnou technologií) – v Německu mají takové domy poměrně dlouhou tradici, ale v Čechách se i přes opakované pokusy projekty tohoto typu dosud příliš neprosadily. Pro zahraniční investory je zásadní obezřetnost – především neznalost právního a faktického prostředí a skutečnost, že na českém realitním trhu se v mnoha případech nabízejí vysoce rizikové, ekonomicky nerentabilní, prodávajícím řádně nepřipravené projekty apod. je pro zahraničního investora velkým rizikem. Právě tady by měl realizační tým (a zejména advokát) sehrát pro investora klíčovou roli: Nedostatečné či ledabyle zpracovaná due diligence před realizací projektů vedou k problémům v průběhu realizace, jimž je však možno předejít. Klíčovou roli přitom hrají zejména schopnost analýzy a zkušenosti, ostatně jako ve všech lidských činnostech.

S jakým okruhem problémů se na vás klienti nejvíce obracejí?

Slůvko "nejvíce" je zavádějící: Může znamenat největší počet klientů, ale také nejvíce investovaných finančních prostředků. Pro advokáta však toto slůvko – ani v jednom, ani ve druhém uvedeném smyslu – nesmí být to nejdůležitější. Nejdůležitějším měřítkem je kvalita služby – bez ohledu na to, zda je předmětem koupě či prodeje malý byt, nebo miliardový projekt. Základem vždy zůstává klient – ten, kdo si advokáta najal. Advokát je zde proto, aby chránil jeho zájmy, aby mu poskytl kvalitní a ekonomicky efektivní službu. Ale abych odpověděl na vaši otázku: Naše praxe zabírá od prodejů či koupí nemovitostí pro fyzické nebo právnické osoby po developerské projekty s hodnotou stovek milionů až miliard korun. Základem naší služby je vždy znalost, profesionalita a schopnost pochopit, jaká jsou očekávání klienta. Vždy je nutné rozlišovat, zda jde o nadnárodní korporaci, která vedle kvalitní služby očekává i schopnost připravit reporty a interní korporátní dokumentaci pro mateřské společnosti v cizím jazyce, nebo zda jde o menší investory, kteří očekávají především kvalitní službu a na klasické advokátní "papírování" si moc nepotrpí. S obojím máme bohaté zkušenosti.

JoomShaper