NOVINKY

AK Urbášek & Partners - Turnaj póla

AK Urbášek & Partners zářila na hřišti i v zákulisí. Turnaj póla se povedl. Mezi čtyřmi týmy nechybělo ani družstvo reprezentující naši kancelář. Pětice hráčů v čele s vynikajícím Santiagem C. Marambiem si počínala víc než dobře.

Naše advokátní kancelář děkuje za skvělou organizaci turnaje společnosti Energo Future, jmenovitě panu Milanu Nebuchlovi. Ten dokázal, že se do Prahy dá přivézt skutečně světovou extratřídu gentlemanského sportu a mimo to se úspěšně popasoval s těžkým terénem i jako hráč...

GDPR: Nová pravidla nakládání s osobními údaji v EU aneb zbývá rok do zásadních změn v ochraně osobních údajů

Napsal Vratislav Urbášek

Od 25.5.2018 nabyde účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), anglicky zkráceně General Data Protection Regulation – GDPR.

Parkování v Praze

Napsal Tomáš Kubala

Postupně, se zvyšujícím se počtem automobilů, bývá téměř nemožné najít v širším centru Prahy parkovací místo. Stejně jako jiné evropské metropole, má Praha problém jich vytvořit dostatek....

Agrotec a jeho trestní odpovědnost

Napsal Michal Čabrádek

Kauza Agrotec odstartovala v červnu roku 2016, kdy byla jako jedna z několika společností obviněna ze sjednání výhody při zadání veřejné zakázky a porušení pravidel hospodářské soutěže...

Dron, dobrý sluha a zlý pán?

Napsal Michal Čabrádek | Development News

Dron, kvadrokoptéra, bezpilotní letadlo, čím dál častěji skloňovaná slova nejen v médiích, ale i mezi širokou veřejností. Již si pod tímto pojmem nepředstavujeme pouze supertajné americké stroje na likvidaci nepřátel bez riskování ztráty na vlastních životech, ale daleko více se začínáme zaměřovat na obrovský potenciál, který drony nabízí...

Víte co si k vám může dovolit "černý šerif"?

Napsal Michal Čabrádek | Development News

Přítomnost uniformovaných zaměstnanců bezpečnostních agentur v obchodních centrech se pomalu ale jistě stává běžnou záležitostí při nakupování. Přísné pohledy černých šerifů zkoumající i ten nejmenší pohyb zákazníka nezřídka kdy v člověku vzbuzují jakýsi pocit viny i přesto, že si přišel pouze nakoupit na víkend.

Oslavili jsme s klienty 4. narozeniny v italském stylu

Již tomu jsou čtyři roky, co nás odlišná představa o potřebách klientů inspirovala k založení advokátní kanceláře, jejíž doménou není pouze perfektní znalost paragrafů, ale zejména detailní pochopení potřeb klienta ve vztahu k jeho businessu a příprava tomu odpovídajících řešení...

Zdravotnictví a medicína - vánoční příloha

zdravi.euro.cz

V současné době pomáháme našim klientům na mnoha zajímavých a důležitých projektech. Kromě každodenního právního poradenství, stojí za zmínku např. projekt mezinárodní spolupráce zdravotnických zařízení...

Získat sestry z ciziny je náročné

zdravi.euro.cz

Za současného nedostatku sester tvrdí stát zdravotnickým zařízením, že je bude podporovat, aby získávala sestry ze zahraničí. Praxe však ukazuje pravý opak...

Daň z nabytí nemovitých věcí ve světle novelizace

Development News

Je to již přes dva roky, co se zásadně změnila platná právní úprava v oblasti zdaňování převodu (nyní nabytí) nemovitých věcí (zákonné opatření Senátu č. 340/ 2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, dále jen "ZoDzNNV")...

O nákup zdravotnických zařízení je obrovský zájem

zdravi.euro.cz

Advokáti kanceláře Urbášek&Partners Mgr. Vratislav Urbášek a Mgr. Zuzana Kolbasová, MBA, hovoří o trendech při zastupování nemocnic i jednotlivých zdravotníků...

Jak začít investovat v České republice

Napsal Petr Sojka, Miloš Jonák | Development News

Česká republika vystupuje v současnosti jako znovuobjevená investiční hvězda střední Evropy. Je obecně hodnocena jako prosperující a investičně atraktivní země, s hodinovými doletovými vzdálenostmi od evropských metropolí...

Zuzana Kolbasová partnerem v Urbášek & Partners

zdravi.euro.cz

Česká informační agentura informovala o skutečnosti, že Mgr. Zuzana Kolbasová se stala partnerem v Urbášek & Partners, přičemž tuto zprávu převzaly odborné magazíny EURO, ZDRAVOTNICTVÍ A MEDICÍNA, Development News a další...

Nezákonný postup orgánů činných v trestním řízení při zajišťování exemplářů

Napsal Vratislav Urbášek, Josef Brož a Michal Kellner | Nová Exota

Již mnoho let vede Česká inspekce životního prostředí boj proti chovatelům, zejména chovatelům exotického ptactva. V poslední době nejsou výjimkou ani účelově zahájená trestní řízení, většinou provázená monstrózními policejními manévry a publicitou v médiích, kdy jsou přímo u zásahu čirou náhodou novináři a náhodou ideálně i s kamerami, aby zachytili "prosazování práva" v praxi...

Agentury práce – novela zákona o zaměstnanosti – změny v agenturním zaměstnávání

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony...

K realizaci ruského kola v Praze

Napsal Petr Sojka | Development News

Na začátku léta se v českých médiích objevila informace, že radní Prahy 5 schválili návrh výstavby ruského kola na smíchovském nábřeží. Celé záležitosti nepředcházela společenská diskuse. Radní pravděpodobně dospěli k závěru, že když ruské kolo mají v jiných evropských městech – v Londýně (v centru), Vídni (v zábavním parku), Malaze (dočasně v přístavu), je třeba tuto dominantu dopřát i Smíchovu...

Vady stavby

Napsala Alena Srbová | Development News

Občanský zákoník stanoví, že zhotovení, údržba, oprava nebo úprava stavby nebo její části, je vždy dílem (§ 2587), a proto se na vady staveb aplikuje právní úprava upravující práva z vad u tohoto smluvního typu. Pro úplnost uveďme, že smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele dílo (stavbu) a objednatel se zavazuje zhotovené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli sjednanou cenu...

Realizace developerského projektu na základě smluvních podmínek FIDIC

Napsal Jakub Jireš a Alena Srbová | Development News

Smluvní podmínky Fedération lnternationale des lngénieurs Conseils FIDIC jsou jedním z nejrozšířenějších modelových smluvních typů, který se užívá v oblasti stavebnictví. V zemích západní Evropy jde o běžně užívanou formu úpravy povinností smluvních stran při realizaci staveb. V posledních letech vzrůstá trend jejich užívání i v ČR. Proto si pojďme - jak jsme přislíbili v minulém čísle - přiblížit, o co se jedná...

Multioborová konference MEDNET

Napsala Adéla Gajdová | zdravotnickydenik.cz

Dne 10. a 11. září 2015 v hotelu Clarion Congress Hotel v Praze se konala Multioborová konference pro nelékařské zdravotníky. Odbornou přednášku za kancelář Urbášek & Partners vedla Adéla Gajdová...

Je umístění cizího díla (tzv. embedding) na vlastní internetové stránce porušením autorských práv?

Napsal Vojtěch Fiala | epravo.cz

Soudní dvůr Evropské unie (dále jen "SDEU") vydal dne 21. 10. 2014 rozhodnutí ve věci SDEU C-348/13 BestWater International (dále jen "Rozhodnutí"), ve kterém poskytl návod, jak posuzovat ochranu autorských práv ve smyslu čl. 3 odst. 1 směrnice č. 2001/29/ES (dále jen "Směrnice") v případě umístění cizího videa na vlastní internetové stránky...

K přiměřenosti exekuce

Napsal Vojtěch Fiala | epravo.cz

Cílem tohoto článku je nastínit pojem přiměřenost v souvislosti s exekučním řízením, zejm. pak s akcentem na postižení a prodej nemovitých věcí...

Změny v oblasti daní pro rok 2016

Napsal Jakub Jireš | Development News

Zavedením novely zákona o DPH došlo k rázným změnám v oblasti daňového práva. Účinnost některých těchto změn byla kvůli poměrně živé politické diskusi odsunuta na 1. června 2016. Toto datum se pomalu blíží, pojďme si tedy ty nejvýznamnější z nich přiblížit...

Dieselgate z pohledu práva

Napsal Martin Krabec | Development News

Již několik týdnů plní přední stránky novin tzv. aféra dieselgate, tedy emisní skandál automobilky Volkswagen. Ta přiznala, že do svých vozidel se vznětovými motory v minulosti implementovala software, jehož účelem je rozpoznání probíhajícího měřicího cyklu v USA a následné snížení emisí. Problém se týká i dalších značek koncernu Volkswagen, zejména vozů Škoda, Seat a Audi...

Developerský projekt na vlastním nebo cizím pozemku

Napsala Alena Srbová | Development News

Realizace developerského projektu předpokládá existenci vhodného pozemku. Jeho získání je nejpodstatnější fází projektu. Od něj a jeho lokality se odvíjí druh projektu, jeho budoucí architektura a s ní související kvalita a zájem klientů. Projekty jsou realizovány zejména na pozemcích vlastních anebo pronajatých. Zamyslíme se nad tím, jaké výhody a jaká rizika to developerovi přináší, případně jaké další možnosti mu právo nabízí...

Etapy přípravy developerského projektu

Napsala Alena Srbová | Development News

V návaznosti na předchozí články týkající se jednotlivých částí developmentu jsme se rozhodli se tento měsíc věnovat klíčové části - přípravě developerského projektu. Ta je základním předpokladem jeho úspěchu , či neúspěchu. Příprava je multidisciplinární a časově nejrozsáhlejší etapou projektu a zahrnuje, vedle due diligence, jíž jsme se zabývali v minulém příspěvku, několik relativně samostatných okruhů...

Stavba z pohledu práva

Napsala Alena Srbová | Development News

Na začátku roku 2014 nabyl účinnosti nový občanský zákoník. Od té doby zejména. odborná veřejnost věnuje zvýšenou pozornost tzv. superficiální zásadě, tedy situaci, kdy právní vztahy ke stavbám jsou podřízeny právním vztahům k pozemkům...

Daňové dopady výstavby

Napsal Jiří Novák, Simona Štursová | Development News

Takovým postupem se může společnost nejen vyhnout nemalým sankcím ze strany finančních úřadů, ale také vhodně nastavit své cash’flow...

Realizace developerského projektu podle smlouvy o dílo

Napsala Alena Srbová | Development News

Tato situace přetrvává dlouhodobě, i když dnes se developerům nabízí i jiné možnosti, např. užiti tzv. FIDIC podmínek. Těmto podmínkám se budeme věnovat v příštím příspěvku , tentokrát se zaměříme na specifika a případná doporučení týkající se smlouvy o dílo....

Rozhovor s Vratislavem Urbáškem – partnerem advokátní kanceláře

Napsal Vojtěch Fiala | Development News

Zakládajícímu partnerovi Mgr. Vratislavu Urbáškovi jsme za čtenáře Development News položili několik otázek, aby firmu představil...

AK Urbášek & Partners - Turnaj póla

AK Urbášek & Partners zářila na hřišti i v zákulisí. Turnaj póla se povedl. Mezi čtyřmi týmy nechybělo ani družstvo reprezentující naši kancelář. Pětice hráčů v čele s vynikajícím Santiagem C. Marambiem si počínala víc než dobře.

Naše advokátní kancelář děkuje za skvělou organizaci turnaje společnosti Energo Future, jmenovitě panu Milanu Nebuchlovi. Ten dokázal, že se do Prahy dá přivézt skutečně světovou extratřídu gentlemanského sportu a mimo to se úspěšně popasoval s těžkým terénem i jako hráč...

GDPR: Nová pravidla nakládání s osobními údaji v EU aneb zbývá rok do zásadních změn v ochraně osobních údajů

Napsal Vratislav Urbášek

Od 25.5.2018 nabyde účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), anglicky zkráceně General Data Protection Regulation – GDPR.

Parkování v Praze

Napsal Tomáš Kubala

Postupně, se zvyšujícím se počtem automobilů, bývá téměř nemožné najít v širším centru Prahy parkovací místo. Stejně jako jiné evropské metropole, má Praha problém jich vytvořit dostatek....

Agrotec a jeho trestní odpovědnost

Napsal Michal Čabrádek

Kauza Agrotec odstartovala v červnu roku 2016, kdy byla jako jedna z několika společností obviněna ze sjednání výhody při zadání veřejné zakázky a porušení pravidel hospodářské soutěže...

Dron, dobrý sluha a zlý pán?

Napsal Michal Čabrádek | Development News

Dron, kvadrokoptéra, bezpilotní letadlo, čím dál častěji skloňovaná slova nejen v médiích, ale i mezi širokou veřejností. Již si pod tímto pojmem nepředstavujeme pouze supertajné americké stroje na likvidaci nepřátel bez riskování ztráty na vlastních životech, ale daleko více se začínáme zaměřovat na obrovský potenciál, který drony nabízí...

Víte co si k vám může dovolit "černý šerif"?

Napsal Michal Čabrádek | Development News

Přítomnost uniformovaných zaměstnanců bezpečnostních agentur v obchodních centrech se pomalu ale jistě stává běžnou záležitostí při nakupování. Přísné pohledy černých šerifů zkoumající i ten nejmenší pohyb zákazníka nezřídka kdy v člověku vzbuzují jakýsi pocit viny i přesto, že si přišel pouze nakoupit na víkend.

Oslavili jsme s klienty 4. narozeniny v italském stylu

Již tomu jsou čtyři roky, co nás odlišná představa o potřebách klientů inspirovala k založení advokátní kanceláře, jejíž doménou není pouze perfektní znalost paragrafů, ale zejména detailní pochopení potřeb klienta ve vztahu k jeho businessu a příprava tomu odpovídajících řešení...

Zdravotnictví a medicína - vánoční příloha

zdravi.euro.cz

V současné době pomáháme našim klientům na mnoha zajímavých a důležitých projektech. Kromě každodenního právního poradenství, stojí za zmínku např. projekt mezinárodní spolupráce zdravotnických zařízení...

Získat sestry z ciziny je náročné

zdravi.euro.cz

Za současného nedostatku sester tvrdí stát zdravotnickým zařízením, že je bude podporovat, aby získávala sestry ze zahraničí. Praxe však ukazuje pravý opak...

Daň z nabytí nemovitých věcí ve světle novelizace

Development News

Je to již přes dva roky, co se zásadně změnila platná právní úprava v oblasti zdaňování převodu (nyní nabytí) nemovitých věcí (zákonné opatření Senátu č. 340/ 2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, dále jen "ZoDzNNV")...

O nákup zdravotnických zařízení je obrovský zájem

zdravi.euro.cz

Advokáti kanceláře Urbášek&Partners Mgr. Vratislav Urbášek a Mgr. Zuzana Kolbasová, MBA, hovoří o trendech při zastupování nemocnic i jednotlivých zdravotníků...

Jak začít investovat v České republice

Napsal Petr Sojka, Miloš Jonák | Development News

Česká republika vystupuje v současnosti jako znovuobjevená investiční hvězda střední Evropy. Je obecně hodnocena jako prosperující a investičně atraktivní země, s hodinovými doletovými vzdálenostmi od evropských metropolí...

Zuzana Kolbasová partnerem v Urbášek & Partners

zdravi.euro.cz

Česká informační agentura informovala o skutečnosti, že Mgr. Zuzana Kolbasová se stala partnerem v Urbášek & Partners, přičemž tuto zprávu převzaly odborné magazíny EURO, ZDRAVOTNICTVÍ A MEDICÍNA, Development News a další...

Nezákonný postup orgánů činných v trestním řízení při zajišťování exemplářů

Napsal Vratislav Urbášek, Josef Brož a Michal Kellner | Nová Exota

Již mnoho let vede Česká inspekce životního prostředí boj proti chovatelům, zejména chovatelům exotického ptactva. V poslední době nejsou výjimkou ani účelově zahájená trestní řízení, většinou provázená monstrózními policejními manévry a publicitou v médiích, kdy jsou přímo u zásahu čirou náhodou novináři a náhodou ideálně i s kamerami, aby zachytili "prosazování práva" v praxi...

Agentury práce – novela zákona o zaměstnanosti – změny v agenturním zaměstnávání

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony...

K realizaci ruského kola v Praze

Napsal Petr Sojka | Development News

Na začátku léta se v českých médiích objevila informace, že radní Prahy 5 schválili návrh výstavby ruského kola na smíchovském nábřeží. Celé záležitosti nepředcházela společenská diskuse. Radní pravděpodobně dospěli k závěru, že když ruské kolo mají v jiných evropských městech – v Londýně (v centru), Vídni (v zábavním parku), Malaze (dočasně v přístavu), je třeba tuto dominantu dopřát i Smíchovu...

Vady stavby

Napsala Alena Srbová | Development News

Občanský zákoník stanoví, že zhotovení, údržba, oprava nebo úprava stavby nebo její části, je vždy dílem (§ 2587), a proto se na vady staveb aplikuje právní úprava upravující práva z vad u tohoto smluvního typu. Pro úplnost uveďme, že smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele dílo (stavbu) a objednatel se zavazuje zhotovené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli sjednanou cenu...

Realizace developerského projektu na základě smluvních podmínek FIDIC

Napsal Jakub Jireš a Alena Srbová | Development News

Smluvní podmínky Fedération lnternationale des lngénieurs Conseils FIDIC jsou jedním z nejrozšířenějších modelových smluvních typů, který se užívá v oblasti stavebnictví. V zemích západní Evropy jde o běžně užívanou formu úpravy povinností smluvních stran při realizaci staveb. V posledních letech vzrůstá trend jejich užívání i v ČR. Proto si pojďme - jak jsme přislíbili v minulém čísle - přiblížit, o co se jedná...

Multioborová konference MEDNET

Napsala Adéla Gajdová | zdravotnickydenik.cz

Dne 10. a 11. září 2015 v hotelu Clarion Congress Hotel v Praze se konala Multioborová konference pro nelékařské zdravotníky. Odbornou přednášku za kancelář Urbášek & Partners vedla Adéla Gajdová...

Je umístění cizího díla (tzv. embedding) na vlastní internetové stránce porušením autorských práv?

Napsal Vojtěch Fiala | epravo.cz

Soudní dvůr Evropské unie (dále jen "SDEU") vydal dne 21. 10. 2014 rozhodnutí ve věci SDEU C-348/13 BestWater International (dále jen "Rozhodnutí"), ve kterém poskytl návod, jak posuzovat ochranu autorských práv ve smyslu čl. 3 odst. 1 směrnice č. 2001/29/ES (dále jen "Směrnice") v případě umístění cizího videa na vlastní internetové stránky...

K přiměřenosti exekuce

Napsal Vojtěch Fiala | epravo.cz

Cílem tohoto článku je nastínit pojem přiměřenost v souvislosti s exekučním řízením, zejm. pak s akcentem na postižení a prodej nemovitých věcí...

Změny v oblasti daní pro rok 2016

Napsal Jakub Jireš | Development News

Zavedením novely zákona o DPH došlo k rázným změnám v oblasti daňového práva. Účinnost některých těchto změn byla kvůli poměrně živé politické diskusi odsunuta na 1. června 2016. Toto datum se pomalu blíží, pojďme si tedy ty nejvýznamnější z nich přiblížit...

Dieselgate z pohledu práva

Napsal Martin Krabec | Development News

Již několik týdnů plní přední stránky novin tzv. aféra dieselgate, tedy emisní skandál automobilky Volkswagen. Ta přiznala, že do svých vozidel se vznětovými motory v minulosti implementovala software, jehož účelem je rozpoznání probíhajícího měřicího cyklu v USA a následné snížení emisí. Problém se týká i dalších značek koncernu Volkswagen, zejména vozů Škoda, Seat a Audi...

Developerský projekt na vlastním nebo cizím pozemku

Napsala Alena Srbová | Development News

Realizace developerského projektu předpokládá existenci vhodného pozemku. Jeho získání je nejpodstatnější fází projektu. Od něj a jeho lokality se odvíjí druh projektu, jeho budoucí architektura a s ní související kvalita a zájem klientů. Projekty jsou realizovány zejména na pozemcích vlastních anebo pronajatých. Zamyslíme se nad tím, jaké výhody a jaká rizika to developerovi přináší, případně jaké další možnosti mu právo nabízí...

Etapy přípravy developerského projektu

Napsala Alena Srbová | Development News

V návaznosti na předchozí články týkající se jednotlivých částí developmentu jsme se rozhodli se tento měsíc věnovat klíčové části - přípravě developerského projektu. Ta je základním předpokladem jeho úspěchu , či neúspěchu. Příprava je multidisciplinární a časově nejrozsáhlejší etapou projektu a zahrnuje, vedle due diligence, jíž jsme se zabývali v minulém příspěvku, několik relativně samostatných okruhů...

Stavba z pohledu práva

Napsala Alena Srbová | Development News

Na začátku roku 2014 nabyl účinnosti nový občanský zákoník. Od té doby zejména. odborná veřejnost věnuje zvýšenou pozornost tzv. superficiální zásadě, tedy situaci, kdy právní vztahy ke stavbám jsou podřízeny právním vztahům k pozemkům...

Daňové dopady výstavby

Napsal Jiří Novák, Simona Štursová | Development News

Takovým postupem se může společnost nejen vyhnout nemalým sankcím ze strany finančních úřadů, ale také vhodně nastavit své cash’flow...

Realizace developerského projektu podle smlouvy o dílo

Napsala Alena Srbová | Development News

Tato situace přetrvává dlouhodobě, i když dnes se developerům nabízí i jiné možnosti, např. užiti tzv. FIDIC podmínek. Těmto podmínkám se budeme věnovat v příštím příspěvku , tentokrát se zaměříme na specifika a případná doporučení týkající se smlouvy o dílo....

Rozhovor s Vratislavem Urbáškem – partnerem advokátní kanceláře

Napsal Vojtěch Fiala | Development News

Zakládajícímu partnerovi Mgr. Vratislavu Urbáškovi jsme za čtenáře Development News položili několik otázek, aby firmu představil...

JoomShaper