JUDr. Miloš Slabý

Urbášek & Partners
Advokát

Miloš spolupracuje s Urbášek & Partners od jejího založení jako advokát. Miloš poskytuje klientům Urbášek & Partners právní poradenství v trestních věcech, ať již jde o fyzické osoby nebo o trestní stíhání právnických osob. Pro Miloše je potěšením své znalosti a dovednosti předávat mladším kolegům.

Miloš se věnuje především trestnímu právu, když při tom využívá svoje dlouholeté zkušenosti i z jiných právních odvětví. V obhajobách dosahuje velmi dobrých výsledků (cca 50% trestních stíhání nekončí odsouzení), o čemž svědčí i značný počet náhrad za náklady obhajoby ze strany státu.


Jazyky

Miloš hovoří plynně česky, anglicky a bulharsky.

Miloš spolupracuje s Urbášek & Partners od jejího založení jako advokát. Miloš poskytuje klientům Urbášek & Partners právní poradenství v trestních věcech, ať již jde o fyzické osoby nebo o trestní stíhání právnických osob. Pro Miloše je potěšením své znalosti a dovednosti předávat mladším kolegům.

Miloš se věnuje především trestnímu právu, když při tom využívá svoje dlouholeté zkušenosti i z jiných právních odvětví. V obhajobách dosahuje velmi dobrých výsledků (cca 50% trestních stíhání nekončí odsouzení), o čemž svědčí i značný počet náhrad za náklady obhajoby ze strany státu.


Jazyky

Miloš hovoří plynně česky, anglicky a bulharsky.

Vzdělání

1965–1969
Právnická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně (dnes Masarykova Univerzita)
Magisterský studijní program "Právo a právní věda", obor "Právo"
JUDr. / Doctor of Law

Publikační a přednášková činnost

N/A

JoomShaper