JUDr. Michal Kellner

Urbášek & Partners
Advokát

Michal je advokátem se specializací na trestní právo.

Michal získal titul doktora práv na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v oboru trestní právo, přičemž se rovněž věnuje právu nemovitostí, obchodnímu právu a právu obchodních korporací, včetně sporové agendy v těchto právních odvětvích.

Ke své práci Michal přistupuje s entuziasmem a pro klienty vždy hledá systematická a efektivní řešení. Michal si uvědomuje, že v potřebách klientů se spojují požadavky obecných i speciálních právních disciplín společně s individuálními nároky každého konkrétního klienta. Zejména s ohledem na Michalovu specializaci na trestní právo je pro něj velice důležitá také vzájemná důvěra mezi advokátem a klientem. Řádně vedená obhajoba v trestním řízení je podmínkou ochrany zájmů klienta v trestním řízení. Michal je proto přesvědčen, že právní servis by měl být spolehlivý a také absolutně diskrétní.

Při své dosavadní advokátní praxi se Michal vedle trestního práva věnoval poskytování komplexního právního poradenství zahrnujícího řešení v oblasti práva nemovitostí, práva obchodního, práva obchodních korporací, práva občanského a vymáhání pohledávek, včetně zastupování klientů v civilním, správním a rozhodčím řízení.

Michalovými životními i pracovními zásadami jsou zodpovědnost, důslednost a praktičnost.


Jazyky

Michal hovoří plynně česky a anglicky.

Michal je advokátem se specializací na trestní právo.

Michal získal titul doktora práv na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v oboru trestní právo, přičemž se rovněž věnuje právu nemovitostí, obchodnímu právu a právu obchodních korporací, včetně sporové agendy v těchto právních odvětvích.

Ke své práci Michal přistupuje s entuziasmem a pro klienty vždy hledá systematická a efektivní řešení. Michal si uvědomuje, že v potřebách klientů se spojují požadavky obecných i speciálních právních disciplín společně s individuálními nároky každého konkrétního klienta. Zejména s ohledem na Michalovu specializaci na trestní právo je pro něj velice důležitá také vzájemná důvěra mezi advokátem a klientem. Řádně vedená obhajoba v trestním řízení je podmínkou ochrany zájmů klienta v trestním řízení. Michal je proto přesvědčen, že právní servis by měl být spolehlivý a také absolutně diskrétní.

Při své dosavadní advokátní praxi se Michal vedle trestního práva věnoval poskytování komplexního právního poradenství zahrnujícího řešení v oblasti práva nemovitostí, práva obchodního, práva obchodních korporací, práva občanského a vymáhání pohledávek, včetně zastupování klientů v civilním, správním a rozhodčím řízení.

Michalovými životními i pracovními zásadami jsou zodpovědnost, důslednost a praktičnost.


Jazyky

Michal hovoří plynně česky a anglicky.

Vzdělání

2009
Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta
JUDr. / Doctor of Law

2000–2008
Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta
Magisterský studijní program "Právo a právní věda", obor "Právo"
Mgr. / Master of Law

Publikační a přednášková činnost

Nezákonný postup orgánů činných v trestním řízení při zajišťování exemplářů (publikováno v časopisu Nová Exota, 10/2016)

Česká zemědělská univerzita v Praze, 2012–dosud

ICV - Institut certifikovaného vzdělávání, 2011–2013

JoomShaper