Mgr. et. Mgr. Jan Franěk

Urbášek & Partners
Advokát

Jan se od počátku své kariéry aktivně zabýval generální právní praxí. Věnoval se zejména případům v oblasti obchodního, občanského, rodinného, pracovního i trestního práva. V uvedených právních oblastech klienty zastupoval či obhajoval před soudy či správními orgány, poskytoval jim právní rady či pro ně sepisoval smlouvy a jiné listiny.

Janovou silnou stránkou je vnímání jednotlivých případů v širších souvislostech. Jan se řídí tím, že klient nepotřebuje pouze teoretickou radu, ale srozumitelné a komplexní řešení jeho problému.. Jan se proto snaží pro klienta identifikovat případná rizika a nabízet taková právní řešení, která obstojí i v budoucnu. V tomto ohledu se ztotožňuje s citátem Karla Poláčka: „Mnohý ti dá radu, jak přeplavat moře, ale málokterý tě vytáhne z louže.“ Jan má množství zkušeností ze sporné agendy, tudíž nabízí taková právní řešení, která lze skutečně prosadit.

Praktickou zkušenost přenáší i do oblastí, kterým se převážně věnuje v rámci advokátní kanceláře Urbášek & partners, specializuje se na fůze,akvizice a obchodní právo.


Jazyky

Jan hovoří plynně česky a anglicky.

Jan se od počátku své kariéry aktivně zabýval generální právní praxí. Věnoval se zejména případům v oblasti obchodního, občanského, rodinného, pracovního i trestního práva. V uvedených právních oblastech klienty zastupoval či obhajoval před soudy či správními orgány, poskytoval jim právní rady či pro ně sepisoval smlouvy a jiné listiny.

Janovou silnou stránkou je vnímání jednotlivých případů v širších souvislostech. Jan se řídí tím, že klient nepotřebuje pouze teoretickou radu, ale srozumitelné a komplexní řešení jeho problému.. Jan se proto snaží pro klienta identifikovat případná rizika a nabízet taková právní řešení, která obstojí i v budoucnu. V tomto ohledu se ztotožňuje s citátem Karla Poláčka: „Mnohý ti dá radu, jak přeplavat moře, ale málokterý tě vytáhne z louže.“ Jan má množství zkušeností ze sporné agendy, tudíž nabízí taková právní řešení, která lze skutečně prosadit.

Praktickou zkušenost přenáší i do oblastí, kterým se převážně věnuje v rámci advokátní kanceláře Urbášek & partners, specializuje se na fůze,akvizice a obchodní právo.


Jazyky

Jan hovoří plynně česky a anglicky.

<

Vzdělání

2005-2010
Masarykova univerzita, Právnická fakulta
Magisterský studijní program "Právo a právní věda", obor "Právo"
Mgr. / Master of Law

2004-2007
Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií
Mezinárodní vztahy a Evropská studia
Bc. / Bachelor´s degree.
2007-2009
Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií
Mezinárodní vztahy
Mgr. / Master of International Relations

Publikační a přednášková činnost

N/A

JoomShaper