JUDr. Jan Brož

Urbášek & Partners
Advokát

S advokátní kanceláří Urbášek & Partners spolupracuje Jan od počátku roku 2016, a to zejména v oblasti trestního práva. V právní rovině se vedle trestního práva věnuje zejména právu občanskému a pracovnímu. Jan má bohaté zkušenosti s trestním i civilním řízením.

Jan je klienty oceňován zejména pro své vyjednávací schopnosti a smysl pro detail. Tomu odpovídá i jeho motto: „I malý detail může hrát velkou roli.” Jan je taktéž přesvědčen o tom, že stejně jako v běžném životě měla by i v tom „právním“ převážit kvalita nad kvantitou. Výstupy předávané klientům se proto snaží nejdříve ověřit ze všech možných úhlů pohledu.

Jan má za sebou úspěšné zastupování řady klientů nedůvodně podezřelých ze spáchání zejména majetkové a hospodářské trestné činnosti. Dále má bohaté zkušenosti s delikty v oblasti dopravy. Janovým koníčkem je pracovní právo, v rámci kterého poskytoval právní služby i několika významnějším tuzemským a zahraničním subjektům. Má zkušenosti například i s takovými oblastmi práva, jako je oblast hromadného propouštění.


Jazyky

Jan hovoří plynně česky a anglicky.

S advokátní kanceláří Urbášek & Partners spolupracuje Jan od počátku roku 2016, a to zejména v oblasti trestního práva. V právní rovině se vedle trestního práva věnuje zejména právu občanskému a pracovnímu. Jan má bohaté zkušenosti s trestním i civilním řízením.

Jan je klienty oceňován zejména pro své vyjednávací schopnosti a smysl pro detail. Tomu odpovídá i jeho motto: „I malý detail může hrát velkou roli.” Jan je taktéž přesvědčen o tom, že stejně jako v běžném životě měla by i v tom „právním“ převážit kvalita nad kvantitou. Výstupy předávané klientům se proto snaží nejdříve ověřit ze všech možných úhlů pohledu.

Jan má za sebou úspěšné zastupování řady klientů nedůvodně podezřelých ze spáchání zejména majetkové a hospodářské trestné činnosti. Dále má bohaté zkušenosti s delikty v oblasti dopravy. Janovým koníčkem je pracovní právo, v rámci kterého poskytoval právní služby i několika významnějším tuzemským a zahraničním subjektům. Má zkušenosti například i s takovými oblastmi práva, jako je oblast hromadného propouštění.


Jazyky

Jan hovoří plynně česky a anglicky.

Vzdělání

2007
Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta
JUDr. / Doctor of Law

2000–2005
Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta
Magisterský studijní program "Právo a právní věda", obor "Právo"
Mgr. / Master of Law

Publikační a přednášková činnost

N/A

JoomShaper