JUDr. Martina Kočíková

Urbášek & Partners
Advokát

Martina je advokátem působícím v pobočce Urbášek & Partners na Slovensku.

V advokátní kanceláři na Slovensku Martina poskytuje klientům právní poradenství, zajména se zaměřením na rodinné a trestní právo, přičemž v této oblasti je její snahou co nejvíce vyhovět individuálním požadavkům klientů, ačkoli se jedná o specifické oblasti práva, při kterých je potřeba mít nejen právní vědomosti a zkušenosti, ale i schopnost citlivě vnímat delikátní problémy klientů.

Během své odborné praxe se věnovala developerským projektům, hlavně se zaměřením na cestovní ruch a participovala na projektech rozvoje cestovního ruchu v oblasti Vysokých Tater. Zabezpečovala komplexní právní servis od výstavby těchto projektů, přes zabezpečování komplexní správy a údržby, až po jejich prodej.

 

Jazyky

Martina hovoří plynně česky, anglicky a slovensky.

Martina je advokátem působícím v pobočce Urbášek & Partners na Slovensku.

V advokátní kanceláři na Slovensku Martina poskytuje klientům právní poradenství, zajména se zaměřením na rodinné a trestní právo, přičemž v této oblasti je její snahou co nejvíce vyhovět individuálním požadavkům klientů, ačkoli se jedná o specifické oblasti práva, při kterých je potřeba mít nejen právní vědomosti a zkušenosti, ale i schopnost citlivě vnímat delikátní problémy klientů.

Během své odborné praxe se věnovala developerským projektům, hlavně se zaměřením na cestovní ruch a participovala na projektech rozvoje cestovního ruchu v oblasti Vysokých Tater. Zabezpečovala komplexní právní servis od výstavby těchto projektů, přes zabezpečování komplexní správy a údržby, až po jejich prodej.

 

Jazyky

Martina hovoří plynně česky, anglicky a slovensky.

Vzdělání

2010
Panevropská vysoká škola v Bratislavě, Právnická fakulta
JUDr. / Doctor of Law

2004–2009
Panevropská vysoká škola v Bratislavě, Právnická fakulta
Magisterský studijní program "Právo a právní věda", obor "Právo"
Mgr. / Master of Law

Publikační a přednášková činnost

Akademické akcenty 2010 – Zborník príspevkov z odborného seminára s medzinárodnou účasťou konaného dňa 09.09.2010 – príspevok: Uplatňovanie alternatívnych trestov SR

Akademické akcenty 2011 – Zborník príspevkov z Konferencie s medzinárodnou účasťou v Bratislave 9.02.2011, ktorá sa konala pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky J.E. pána doc. JUDr. Ivana Gašparoviča, CSc. k téme „rekodifikovaný trestný zákon a trestný poriadok – analýza poznatkov z teórie a praxe“ ... názov príspevku: krajná núdza, nutná obrana ako okolnosť vylučujúca protiprávnosť.

JoomShaper