JUDr. Branislav Štrbáň

Urbášek & Partners
Advokát

Branislav je vedoucím advokátem pobočky Urbášek & Partners na Slovensku. V rámci svého působení v Bratislavě, plní Branislav úlohu komunikace s klienty a koordinace práce jednotlivých členů týmu. Při svojí práci klade důraz na komplexní a precizní znalost jednotlivých právních problematik s pragmatickým řešením individuálních požadavků klienta.

Během své odborné praxe působil jako hlavní podnikový právník ve významné slovenské obchodní společnosti. Zabezpečoval zde komplexní právní servis spojený s chodem společnosti a její expanzí jak v rámci Slovenska, tak i na další trhy. V zájmu posílení postavení společnosti na domácím i evropském trhu pracoval na mnoha projektech restrukturalizací, fúzí a akvizicí.

Od roku 2008 aktivně vykonává advokátní praxi zaměřenou na právo obchodních společností, fúzí a akvizicí, financovaní společností, právo nemovitostí a zastupovaní klientů v soudních sporech a rozhodčích řízeních.

Branislav se právními problémy svých klientů zaobírá komplexně tak, aby poskytnutá ochrana jejich zájmu byla co možná nejefektivnější - jak z pohledu právního, tak i z hlediska ekonomického - čímž naplňuje svoji vizi kvalitně odvedené právní služby. Během advokátní praxe aktivně působí také jako rozhodce na stálém rozhodčím soudě.

 

Jazyky

Branislav hovoří plynně česky, anglicky a slovensky.

Branislav je vedoucím advokátem pobočky Urbášek & Partners na Slovensku. V rámci svého působení v Bratislavě, plní Branislav úlohu komunikace s klienty a koordinace práce jednotlivých členů týmu. Při svojí práci klade důraz na komplexní a precizní znalost jednotlivých právních problematik s pragmatickým řešením individuálních požadavků klienta.

Během své odborné praxe působil jako hlavní podnikový právník ve významné slovenské obchodní společnosti. Zabezpečoval zde komplexní právní servis spojený s chodem společnosti a její expanzí jak v rámci Slovenska, tak i na další trhy. V zájmu posílení postavení společnosti na domácím i evropském trhu pracoval na mnoha projektech restrukturalizací, fúzí a akvizicí.

Od roku 2008 aktivně vykonává advokátní praxi zaměřenou na právo obchodních společností, fúzí a akvizicí, financovaní společností, právo nemovitostí a zastupovaní klientů v soudních sporech a rozhodčích řízeních.

Branislav se právními problémy svých klientů zaobírá komplexně tak, aby poskytnutá ochrana jejich zájmu byla co možná nejefektivnější - jak z pohledu právního, tak i z hlediska ekonomického - čímž naplňuje svoji vizi kvalitně odvedené právní služby. Během advokátní praxe aktivně působí také jako rozhodce na stálém rozhodčím soudě.

 

Jazyky

Branislav hovoří plynně česky, anglicky a slovensky.

Vzdělání

2005
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta
JUDr. / Doctor of Law

1998–2003
Univerzita Palackého, Právnická fakulta
Magisterský studijní program "Právo a právní věda", obor "Právo"
Mgr. / Master of Law

Publikační a přednášková činnost

N/A

JoomShaper